18u26
dinsdag 26 september
22°C
92 km

Hoe financieel gezond zijn onze gemeenten?

Uit een recent onderzoek blijkt dat de huidige inspanningen voor heel wat gemeentebesturen onvoldoende zijn om de begroting rond te krijgen. De wet schrijft voor dat elke gemeente uiterlijk in 2019 een positief saldo moet bekomen. Voor enkele Kempense gemeenten, zoals ondermeer Oud-Turnhout en Laakdal, is er de komende jaren nog flink wat werk aan de winkel.