16u37
woensdag 7 december
6°C
91 km

Kempense wegenbouw in de problemen

Het gaat niet goed met de Kempense wegenbouwbedrijven. Nu de gemeenten besparen en nog amper investeren in de heraanleg van wegen, dreigen heel wat ontslagen in de sector. Er zijn amper vacatures voor wegenbouwers en zelfs wie al jaren ervaring heeft, kan moeilijk een nieuw baan vinden. Wegenbouwers hebben weinig alternatieven, want ze kunnen de private markt niet aanboren. Volgens de confederatie bouw moet de overheid dringend werk maken van het onderhoud van haar wegennet. Dat zou niet alleen de verkeersveiligheid ten goede komen, maar ook de wegenbouwsector een nieuwe boost geven.