16u40
maandag 5 juni
23°C
106 km

Ook volgend weekend nog houthakbeheer op E313

Dit weekend en ook volgend weekend voert het Agentschap Wegen en Verkeer groenwerken uit in de bermen langs de E313. Verkeershinder blijft beperkt. Ter hoogte van de werken kunnen de rechter rijstrook en de pechstrook afgesloten zijn.