5u23
donderdag 28 september
20°C
0 km

Opening kandidatenregister voor middelgrote woningen

Kleine landeigendom Zuiderkempen cvba stelt naast het normale aanbod van sociale koopwoningen ook middelgrote woningen ter beschikking. Middelgrote woningen worden toegewezen aan alleenstaanden of gezinnen die voldoen aan de woonbehoeftigheidsvoorwaarde. Kandidaten krijgen de kans dergelijke woning te kopen in volgorde van inschrijving in het register en de voorrangsregeling op basis van een binding met de gemeente. Het register voor middelgrote woningen wordt geopend op 17 februari 2015 om 10u. In geval zich meerdere kandidaten aanbieden wordt de volgorde van inschrijving bepaald bij loting. De verkoop van ‘Villa Janssens’ in Hulshout is de directe aanleiding om het register nu te openen. Het register blijft wel gelden voor toekomstige sociale woonprojecten waar de maatschappij middelgrote woningen en/of appartementen zal aanbieden.