20u55
zaterdag 28 januari
3°C
0 km

Politiezones stellen 10 parkeerinbreuken vast

De voorbije week controleerden de agenten extra op het oneigenlijk gebruik of misbruik van parkeerplaatsen voor personen met een beperking. De politie van de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout controleerde maar liefst 311 geparkeerde voertuigen op misbruik van parkeerplaatsen voor personen met een beperking.In totaal werden er 8 inbreuken vastgesteld. Vooral aan het St.-Dimpna-ziekenhuis in Geel werden de misbruiken genoteerd. Ook de lokale politie Balen-Dessel-Mol stelde toch nog 2 overtredingen vast. Zij controleerde in totaal 86 voertuigen op een geldige parkeerkaart. De politie zal blijven controleren op het correct gebruik van de voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap, op misbruik van officiële parkeerkaarten en op het gebruik van vervalste parkeerkaarten. Ook wordt een project opgestart om ongeldige parkeerkaarten van inmiddels overleden personen met een beperking uit de omloop te halen.