17u09

187.000 leerlingen brachten sinds 2015 bezoek aan Fort van Breendonk

Tussen 2015 en 2019 bezochten bijna 187.000 leerlingen het Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk, het voormalige doorgangskamp van de nazi’s tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Specifiek tijdens het schooljaar 2018-2019 kregen 46.728 leerlingen een rondleiding in het fort. Het gaat vooral om leerlingen in het secundair onderwijs uit de richting aso. Ook bijna 4.000 leerlingen uit het lager onderwijs bezochten het fort.

Kazerne Dossin

Kazerne Dossin, het museum, memoriaal en documentatiecentrum over de Holocaust en de mensenrechten in Mechelen ontving in 2019 bijna 20.000 leerlingen. Die kwamen vooral uit de derde graad van het secundair onderwijs. De laatste vijf jaar is het totaal aantal bezoeken in schoolverband min of meer gelijk gebleven.