9u11

2,4 miljoen om Heilig Hartkerk om te vormen tot een open cultuurhuis

De Heilig Hartkerk in Mechelen zal omgevormd worden tot een open cultuurhuis. Daarvoor krijgt de stad 2,4 miljoen euro Vlaamse steun. De kerk in de Adegemstraat staat al enkele jaren leeg, en de herbestemming moet ervoor zorgen dat de wijk Heihoek meer groen en een ontmoetingsplek krijgt. Met de Vlaamse steun zal de kerk omgebouwd worden, maar ook de pastorij en de omliggende straten worden aangepakt. Buurtbewoners en verenigingen zullen bij de vernieuwingen ook de nodige inspraak krijgen.
insluiten