13u50

375.000 euro subsidie voor plattelandsproject de Merode

Het plattelandsproject de Merode krijgt van minister Schauvliege de volgende drie jaar een subsidie van 375.000 euro voor het strategisch project ‘de Merode: wonen, werken en (be)leven in een prinsheerlijk platteland’. De focus ligt op leefbare woonkernen, open ruimtegebruik, versterking van streekidentiteit en alternatieve gebiedsfinanciering. Er wordt een projectcoördinator aangeworven om concrete acties rond deze vier speerpunten te begeleiden.