19u53

50 extra parkeerplaatsen aan station Tielen

Het aantal parkeerplaatsen aan het station in Tielen wordt verhoogd naar 357 plaatsen. Daarvan zijn vijf parkeerplaatsen voor personen met een beperkte mobiliteit. Er komen ook twee Kiss & Ride zones.

In de stationsomgeving Tielen zijn momenteel 307 parkeerplaatsen. De grootste parking met 265 parkeerplaatsen bevindt zich aan het Stationsplein en rondom het stationsgebouw. De uitbreiding komt er op de kleinere parking langs de Spoorwegstraat, aan de noordkant van het station. Daar komen 50 parkeerplaatsen bij. Hierdoor wordt het totaal opgetrokken naar 357 parkeerplekken. Voor fietsers beschikt het station al over fietsenstallingen met een ruime capaciteit van 485 plaatsen.

De werken starten maandag 7 maart en moeten tegen midden april klaar zijn.