23u30

500 Mechelaars krijgen gratis kerstlunch in Technopolis

In doecentrum Technopolis in Mechelen hebben 500 Mechelaars, die het financieel niet breed hebben, kunnen genieten van een gratis kerstlunch. Dankzij de steun van het Sociaal Huis en verschillende armoede-organisaties werden 500 Mechelaars geselecteerd, waaronder bijna de helft kinderen. Zij mochten achteraf ook gratis Technopolis bezoeken. De lunch is intussen een traditie geworden, maar nog nooit konden zoveel mensen worden uitgenodigd.