20u26

Aantal auto-inbraken gestegen, maar criminaliteitscijfer blijft laag

De criminaliteit in Mechelen is het eerste half jaar amper gestegen vergeleken met dezelfde periode in 2020. En dat is opvallend, want in de lente van vorig jaar was het land een tijd lang in lockdown, wat ervoor zorgde dat er relatief weinig daders op pad waren. Maar ook nu blijven de cijfers dus stabiel. Wat wel opvalt is het groeiend aantal gevallen van cybercriminaliteit. En er waren ook heel wat auto-inbraken. Die waren toe te schrijven aan slechts enkele daders.
insluiten