23u31

AED-toestellen voor Geelse verenigingen

Geel koopt dit jaar twee AED-toestellen aan. De draagbare toestellen worden gebruikt voor het reanimeren van een persoon. Die toestellen kunnen de Geelse verenigingen gratis lenen voor hun activiteiten. Omdat een juist gebruik belangrijk is, geeft het Rode Kruis dit najaar nog minstens drie reanimatietrainingen.

Bij voldoende interesse, volgen in 2022 bijkomende trainingen. De verenigingen worden hierover nog gecontacteerd.

Deeldorpen 

Met elf AED-toestellen in Geel mag de stad zich nu al Hartveilige Gemeente noemen. Ook alle deeldorpen zullen, op termijn, beschikken over een AED-toestel. In 2021 en 2022 zal de stad Geel nog in vier deeldorpen toestellen plaatsen. 

Dagelijks worden 30 Belgen getroffen door een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Gemiddeld overleeft slechts 5 tot 10% van hen. Deze stijgt méér, met 50 tot 70%, als je een AED gebruikt binnen de 3 tot 5 minuten nadat de hartstilstand zich voordeed. Een overzicht van de locaties vind je via www.geel.be/aed-toestellen.