0u24

Archeologen onderzoeken markt in Kasterlee

In het kader van de heraanleg van de markt van Kasterlee startte deze week een archeologisch onderzoek. De archeologen banen zich momenteel een weg tussen de verschillende boomwortels en nutsleidingen om de geschiedenis van het dorpsplein in kaart te brengen. De archeologen zijn nog bezig tot volgende week. Daarna schrijven ze al hun bevindingen neer in een rapport.

Pompen op de markt

‘Naast verschillende sporen uit de 16-18de eeuw, die vermoedelijk te maken hebben met activiteiten op de markt, werden er tot nu toe al enkele prehistorische sporen aangetroffen, legt Jef Van Doninck van Erfgoed Noorderkempen uit. 
Ook de restanten van één van de twee pompen op de markt werden aangesneden. De rechthoekige basis van de pomp was gekoppeld aan een grote ronde waterput. De bovenkant van de waterput werd op een gegeven moment dichtgemaakt met een bakstenen koepel. De put zelf is ouder en was opgebouwd uit kleine brokken ijzerzandsteen die op de Kempense heuvelrug werden ontgonnen. Op de kaart van Ferraris (1771-1778) is op deze plek al een waterpartij te zien. Verder onderzoek de komende dagen levert mogelijk meer aanwijzingen over de ouderdom van de put op.’

Voorafgaandelijk aan de werken werd in 2019 al een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd rond de kerk en op de markt om een inschatting te maken voor het vervolgonderzoek. Uit historisch kaartmateriaal blijkt duidelijk dat het dorpsplein al minstens sinds de 18de eeuw ongeveer haar huidige vorm heeft. 

Op oude foto’s zijn ook nog de oude openbare waterpompen te zien die in het midden van de markt stonden. De markt zelf was in de 19de eeuw in gebruik als bleekweide voor het linnengoed. In de proefsleuven werden naast verstoringen van recente nutsleidingen ook sporen en greppels teruggevonden die zeker ouder zijn dan de 18de eeuw.

Foto: Pomp centraal bij beeld verlosser