23u02

Archief abdij van Tongerlo gedigitaliseerd

Het omvangrijke historisch archief van de abdij van Tongerlo is ondanks de roerige geschiedenis goed bewaard gebleven. Alle registers, vanaf de stichting rond 1130 tot 1838 zijn nu gedigitaliseerd, 967 in totaal. Ze zijn voortaan online te raadplegen op www.bhic.nl.

Ze bevatten afschriften van vrijwel alle oorkonden en vormen de kern van de langlopende abdijadministratie met registers van onder meer de kloosterbewoners, personeel, weldoeners, erfpachten en -cijnzen, verpachtingen, tienden. Dit alles is beschreven in een inventaris.

Historisch belang

Voor zowel professionele als amateuronderzoekers zijn deze registers een historische goudmijn. Dat kan gaan van onderzoek op politiek en religieus terrein, regionale en lokale geschiedenis, heemkunde, veldnamenonderzoek en genealogisch onderzoek. Dit geldt zowel voor onderzoek in België, vooral in de Kempen, als in Nederland, vooral in West-Brabant en de Meierij van ’s-Hertogenbosch.