17u40

Arsenaalverbinding ontsluit wijk Ragheno en ontlast Leuvensesteenweg

Het Agentschap Wegen en Verkeer en de stad Mechelen hebben een voorontwerp klaar voor de Arsenaalverbinding in Mechelen. Deze deels ondergrondse weg van zo’n 1,2 kilometer lang moet de Tangent verbinden met de toekomstige wijk Ragheno.

Raming van 21,5 miljoen euro

In het najaar volgt de technische uitwerking van het voorontwerp. De werken starten normaal in 2024 en de kostprijs van het hele plaatje wordt geraamd op 21,5 miljoen euro.

Woon- en werkstad

Mechelen is uitgegroeid tot de vijfde grootste woon- en werkstad van Vlaanderen. De stad verwacht dan ook dat er de komende jaren steeds meer mensen en bedrijven zullen afzakken naar Mechelen.

“Om die groei op een kwalitatieve manier op te vangen, wordt de Raghenosite achter het station ontwikkeld. Er wordt daar een nieuwe, hedendaagse stadswijk gecreëerd”, zegt burgemeester Alexander Vandersmissen.

“De Arsenaalverbinding zal de nieuwe wijk ontsluiten voor gemotoriseerd verkeer en er ook voor zorgen dat de verkeersdrukte op de Leuvensesteenweg tussen Motstraat en Raghenoplein gevoelig daalt”, vult schepen van Stadsontwikkeling Greet Geypen aan.

Nieuwe verkeerssituatie

Het project zal gevolgen hebben voor de Motstraat en de Leuvensesteenweg in Mechelen.

De Motstraat wordt opnieuw dubbelrichting en de verkeerssituatie op de Leuvensesteenbeweging verandert.

“De Arsenaalverbinding zal vooral ruimte en zuurstof geven aan bewoners van het eerste stuk van de Leuvensesteenweg en de wijk Arsenaal. Daar verdwijnt het doorgaand verkeer, wat de intensiteiten zeker tijdens de spitsuren gevoelig zal doen dalen”, duidt schepen van Openbare Werken Patrick Princen.

De verbinding zou in 2027 klaar moeten zijn voor het verkeer.

FOTO'S: Stad Mechelen