4u44

Asbest gevonden tijdens werken in schoolgebouw De Duizendpoot

Tijdens de afbraakwerken van de schoolgebouwen van De Duizendpoot in Meerhout werd asbest teruggevonden in een gedeelte van de te slopen gebouwen, namelijk blok C: een klasvleugel gebouwd in 1970.

De betonnen tussenvloeren blijken op verloren bekistingsplaten gestort te zijn. Na laboanalyse is duidelijk dat die platen asbesthoudend zijn, ze bevatten Chrysotiel (witte asbest). Het asbest is mee verweven in de gestorte betonvloeren.

Het asbest zal stofvrij verwijderd worden zodat er geen gevaar is voor de buurt. Dat meldt de gemeente. De werken zullen 21 november klaar zijn.

Begin augustus is de renovatie van basisschool De Duizendpoot gestart. De school krijgt 2 nieuwe vleugels met elk twee verdiepingen. 

(foto: archief)