11u51

Asielcentrum Berlaar opgeschaald naar 300 mensen

In het asielcentrum van berlaar verlijven momenteel bij benadering 300 mensen.het opschalen duurt lang, ondanks de nijpende asielcrisis. Dat heeft te maken met het bouwen en keuren van infrastructuur en met zeen aantal pesoneelsprofielen die maar niet gevonden worden.
insluiten