14u11

Bacterie zorgt voor zwemverbod in zwemvijver Dessel

n Dessel is het verboden om nog te zwemmen in de zwemvijver van het Campinastrand. De waterkwaliteit blijkt er na een meting van de Vlaamse Milieumaatschappij te wensen over te laten. Het is natuurlijk al eind september. De impact is dan ook beperkt.
insluiten