15u43

Beerse geeft negatief advies voor windmolenpark

Het schepencollege van Beerse heeft een negatief advies gegeven voor de milieuvergunning voor 5 windmolens aan het industrieterrein Beerse-Zuid. Buurtbewoners dienden 200 bezwaarschriften in omdat ze geluidsoverlast en slagschaduw vrezen. De gemeente steunt die bezwaren nu. Het is uiteindelijk de provincie die beslist of de windturbines er komen of niet. Ook tegen de bouwvergunning kunnen nog bezwaren worden ingediend.