14u30

Beerse laat jongeren eigen projecten bedenken én uitwerken

Jongeren nemen graag het heft in eigen handen. Dat blijkt uit de jongerenbevraging die het lokaal bestuur Beerse dit voorjaar organiseerde. Jongeren vinden dat ze de beste activiteiten en projecten voor jongeren, zelf organiseren. En dat wil het bestuur dan ook stimuleren. Het trekt in 2022 maar liefst 40.000 euro uit voor projecten die volledig door kinderen en jongeren worden ontwikkeld en uitgewerkt.

Alle leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar van de scholen in Beerse en Vlimmeren gaan in gesprek met Lies, één van de jongerencoaches van Vaart. Zij polst in elke klas wat de kinderen belangrijke thema’s vinden om mee aan de slag te gaan. Het onderwerp dat het meeste aan bod komt, wordt het centrale thema van de nieuwe kinderraad De Kidsclub. De kinderen die interesse hebben in het gekozen thema, kunnen onder begeleiding van de jongerencoach één of meerdere projectvoorstellen uitwerken.

Van projectvoorstel tot pitch

Jongeren tussen 12 en 25 jaar kunnen ook een voorstel indienen tot en met 3 november. Dat kan individueel, in groep of met een jongerenvereniging. Nadien bespreken ze samen met jongerencoach Geert of het project past binnen deze oproep. De jongeren worden gecoacht om hun project tot in de puntjes uit te werken, het financieel plaatje te doen kloppen en hun project te pitchen. Ze moeten anderen overtuigen van de meerwaarde voor het dorp. 

In december stellen de projectgroepen hun project voor aan een jury. Minstens één project van De Kidsclub wordt weerhouden en maximum drie kleinere projectaanvragen worden ook geselecteerd. In 2022 worden ze uitgevoerd. Ook hierbij kunnen de kinderen en jongeren rekenen op de ondersteuning.