18u22

Begraafplaats Herenthout wordt groener en serener

Herenthout gaat de begraafplaats heraanleggen. Daarvoor werd een masterplan opgesteld. Daarin ligt de nadruk op vergroenen en het accentueren van de aanwezige kwaliteiten.

In zijn huidige vormgeving heeft de begraafplaats van Herenthout geen logische en leesbare structuur. Nieuwere vormen van begraven resulteerden in de aanleg van urnegraven, een strooiweide en columbaria. Zo groeide de begraafplaats ondoordacht en op een chaotische manier verder aan. 

Het lokaal bestuur heeft daarom een duurzame toekomstvisie verwerkt in een masterplan. Hierin worden de aanwezige kwaliteiten sterker naar voor gebracht en positief geaccentueerd. Zo krijgen bijvoorbeeld de dreef in geknotte zomerlindes en de  afscheidsruimte een nieuwe inkleding.

 

De begraafplaats wordt een serene, groene ruimte met diverse groene structuren en bloemen die vogels en vlinders aantrekken, kleur en leven brengen en bijdragen tot het welbevinden van bezoekers en omwonenden. Zo wordt de begraafplaats een plaats waar je de kans hebt om te rouwen, te bezinnen, tot rust te komen, maar waar ook veel aandacht gaat naar  het ontmoeten van mensen in een kwaliteitsvolle duurzame omgeving. De ruimte wordt dus opnieuw verbonden met zijn omgeving, letterlijk en figuurlijk. 

De uitvoering gebeurt stapsgewijs. In eerste instantie beperken de werken zich tot de begraafplaats zelf. Nadien wordt ook de directe omgeving aangepakt. De bezoekers worden geïnformeerd over het verloop van de werken via een infobord aan de ingang van de begraafplaats.

Foto's: Gemeente Herenthout