20u33

Bejaarden in Mechelse woonzorgcentra krijgen bezoek van huisdieren

Bewoners van 3 Mechelse woonzorgcentra krijgen binnenkort op regelmatige basis het bezoek van huisdieren. De stad werkt hiervoor samen met AAP Vzw en Zorgbedrijf Rivierenland.

In haar charter Dierenwelzijn verbindt de stad Mechelen er zich toe o.a. toe om dieren toe te laten in woonzorgcentra. Zorgbedrijf Rivierenland organiseerde eerder al bezoeken van huisdieren en dat was altijd heel plezant voor de bejaarden. Een samenwerking met AAP vzw (Animal Assisted Projects) maakt bezoeken van huisdieren nu mogelijk op regelmatige basis.

Opleiding vrijwilligers en dieren

“Het project dat de naam Aamaai meekreeg, is niet enkel een goede zaak voor de bewoners,” zegt schepen van dierenwelzijn Vicky Vanmarcke. “Ook de dieren zelf genieten van de aandacht en knuffels. De vrijwilligers vinden het dan weer geweldig dat ze met hun dier anderen intens gelukkig kunnen maken.” De vrijwilligers krijgen een doorgedreven opleiding waarin sociale vaardigheden en de sterktes van het dier aan bod komen, maar waarin ze ook leren omgaan met de doelgroep. 

De aanwezigheid van dieren in de woonzorgcentra betekent  veel voor de bewoners. Huisdieren geven hen een vertrouwd gevoel, roepen herinneringen op en zorgen voor kleine geluksmomentjes. Bij bewoners met dementie nemen de dieren de onrust weg, stimuleert alertheid en bevordert het leggen van contact.

In een eerste fase loopt dit proefproject 1 jaar in woonzorgcentra De Lisdodde, Hof van Egmont en Roosendaelveld. Daarna wordt het project geëvalueerd en bekeken of het kan worden verder gezet.

Foto: Aap vzw