7u48

Betere Buurt Puurs zegt neen tegen 2 nieuwe windmolens

Actiegroep Betere Buurt Puurs heeft al 500 bezwaarschriften verzameld tegen de komst van 2 nieuwe windmolens op het grondgebied Puurs-Sint-Amands. Er is omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw van een windturbine van 200 meter hoog, zowel aan de terreinen van Transport Robbyns als aan afvalverwerkingsbedrijf Renewi. Puurs-Sint-Amands telt al 8 windturbines, en dat is volgens de actiegroep méér dan voldoende.
insluiten