22u40

Bib Predikherenklooster uitzonderlijk 2 weken dicht in oktober

De Mechelse bibliotheek in het Predikherenklooster zal van maandag 4 tot en met dinsdag 19 oktober uitzonderlijk gesloten zijn. Het softwaresysteem van de bib wordt volledig vernieuwd, waardoor leden tijdens die periode geen boeken kunnen uitlenen of binnenbrengen.

Er is een nieuwe bibliotheeksoftware ontwikkeld voor alle Vlaamse bibliotheken. Dit najaar schakelen alle bibliotheken in de provincie Antwerpen over op dat nieuwe systeem, ook Mechelen dus. "De omschakeling naar deze nieuwe software betekent een grote stap vooruit voor al deze administratieve processen", klinkt het. "Maar daarvoor moet het leenverkeer dus een tijdje stilgelegd worden."

"Tussen 4 en 19 oktober worden alle ledengegevens en de catalogus overgezet naar de nieuwe software. Dit vergt heel wat programmatie en vervolgens een uitgebreide controle. Daarnaast wordt alle ICT-infrastructuur, zoals uitleentoestellen, de sorteerrobot, computers…, ook aan deze nieuwe software gekoppeld. Tot slot krijgt het bibliotheekpersoneel een opleiding, zodat zij tegen de heropening iedereen met vragen weer verder kunnen helpen."

Verbetering voor leden

“Leden gaan in eerste instantie weinig merken van de nieuwe software, de veranderingen zullen vooral merkbaar zijn achter de schermen. Maar onrechtstreeks en op langere termijn zullen onze bibliotheekgebruikers de verbeteringen wel voelen. Zo wordt het bijvoorbeeld ook gemakkelijker om materialen te reserveren in andere bibliotheken”, zegt schepen van cultuur Björn Siffer.

“De sluitingsperiode heeft natuurlijk wel wat gevolgen voor onze leden. Om teleurstellingen te voorkomen raad ik dan ook aan om je goed te informeren via onze website of aan het onthaal van Het Predikheren.” Tijdens de sluiting, zullen er geen boeken uitgeleend of teruggebracht kunnen worden. De leden mogen hun uitgeleende materiaal langer houden.

Verhuis collectie

Tijdens de sluitingsperiode wordt meteen ook de collectie uit de oude bibliotheek verhuisd naar de oude stadsmagazijnen. Dit is een tijdelijke locatie in afwachting van een definitieve verhuis naar Depot Rato midden volgend jaar.

De magazijncollectie telt meer dan 100.000 materialen die leden gratis kunnen reserveren via Mijn Bibliotheek.