5u12

BIN-netwerk helemaal afgerond in Sint-Katelijne-Waver

Met de oprichting van het 11de en 12de BIN (buurtinformatienetwerk) is de volledige gemeente Sint-Katelijne-Waver nu afgedekt met BIN's. De laatste twee BIN's werden opgericht in de kern Pasbrug-Nieuwendijk.

“In de kern komen twee BIN’s: Den Daak en De Brug", zegt burgemeester Kristof Sels. "De eerste omvat de wijken rond de Mechelsesteenweg, de tweede situeert zich rond IJzerenveld, Berlaarbaan en Borgersteinlei. Omdat enkele van de straten zich pal op de grens met Mechelen bevinden, waarbij de ene kant Sint-Katelijne-Waver is en de andere Mechelen, zullen ook inwoners die hier net buiten onze gemeente wonen, lid kunnen worden. Criminaliteit houdt immers geen rekening met gemeentegrenzen.”

Een buurtinformatienetwerk of BIN is een gestructureerd samenwerkingsverband tussen burgers en de lokale politie binnen een bepaalde buurt of wijk met de bedoeling om informatie uit te wisselen. Het doel is de veiligheid en leefbaarheid van een buurt te verhogen en de sociale controle te bevorderen.

“We zijn erg blij dat we met de oprichting van deze laatste twee BIN’s nu ons volledige grondgebied hebben afgedekt. Inwoners en politie werken zo samen voor een veilige gemeente”, besluit de burgemeester.