0u35

Bisschop Bonny: “Plaatsvervangende schaamte voor mijn Kerk”

Antwerps bisschop Bonny schaamt zich over het standpunt van de katholieke Kerk over homoseksualiteit. Hij vindt het kwetsend en gaat daarmee lijnrecht in tegen de stellingen van het Vaticaan. Hij vertolkt het standpunt van alle Belgische bisschoppen. Hij doet dat naar aanleiding van het negatief antwoord van de Congregatie voor de Geloofsleer op de vraag of priesters een huwelijk tussen homoparen mogen zegenen.

Hij vindt de meningen die geuit werden tijdens de bisschoppensynode van 2015 over het huwelijk en het gezin niet terug. Dat is jammer voor gelovige homoparen, hun families en vrienden. Zij voelen zich door de Kerk niet rechtvaardig en niet naar waarheid behandeld.

Homoseksuele relaties kunnen nog altijd niet worden gezegend. Johan Bonny voelt mee met gelovige homoparen die teleurgesteld zijn. Bonny is bisschop voor de hele Kempen en voor 5 gemeenten in het arrondissement Mechelen.