6u43

Blauwalgen op Netekanaal tussen Duffel en Viersel

Uit metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij blijkt dat er blauwalgen aanwezig zijn in het Netekanaal op het traject tussen de Duffel en het Albertkanaal in Viersel. Omdat blauwalgen gezondheidsrisico’s inhouden voor mensen en dieren, geldt er een recreatie- en captatieverbod op het hele traject. Zo mag het water niet meer gebruikt worden voor het besproeien van landbouwgewassen of als drinkwater voor vee. Daarnaast is elke vorm van zachte recreatie zoal kajakken of kanovaren, vissen, waterski, … verboden. Pleziervaart blijft wel toegelaten. Zwemmen is altijd verboden.