7u37

Bornem behoudt fietszone in het centrum

De gemeente zoekt al jaren naar oplossingen voor het drukke verkeer in centrum. Na jarenlang onderzoek werd vorig jaar een proefproject ingevoerd.

Concreet werd op 1 juli  een proefopstelling uitgezet waarbij er geen doorgaand verkeer meer mogelijk was door de Boomstraat(knip 1). Deze ingreep was niet zonder gevolg en bijna onmiddellijk kwamen er bij de gemeente meldingen van bezorgde handelaars binnen. Daarom werd eind september de opstelling aangepast en een doorgang gecreëerd richting de randparkings (knip 2). 

Fietszone

Tegelijkertijd werd vanaf 1 juli ook een fietszone getest in het centrum. Automobilisten mochten fietsers niet meer inhalen binnen deze zone. Op deze manier werd de veiligheid van de fietsers verhoogd in de vaak smalle straten van Bornem.

 
Na bevraging van de burgers over de nieuwe situatie bleek dat veel inwoners de fietszone in het centrum een warm hart toedragen. De fietser kan en mag eindelijk zijn plek opeisen in het centrum. Een belangrijke opmerking die de inwoners hierbij maakten, is het gebrek aan een duidelijke signalisatie.

Het schepencollege heeft nu beslist om de fietszone definitief in te voeren en hiervoor de nodige signalisatie aan te brengen door middel van markeringen op de straat, straatvlaggen en borden. 

 

Proefopstellingen

De meningen van de inwoners over de beide proefopstellingen knip 1 en 2 waren dan weer verdeeld. Het oorspronkelijke doel om met deze ingrepen een verkeersarmer, veiliger en leefbaarder centrum te creëren werd vooral met de volledige knip duidelijk bereikt.

Helaas brachten deze verkeersingrepen ook nadelen met zich mee. Zo werd het drukker in de Dulftstraat, omdat de rijrichting er veranderd was, en ook het verkeer in de Absveldstraat zorgde voor meer hinder bij de bewoners. Het schepencollege besliste dan ook om de proefopstellingen niet te bestendigen.

Concreet betekent dit dat de rijrichting in de Dulftstraat opnieuw wordt omgedraaid. Het gedeelte Sint-Amandsesteenweg ter hoogte van Ter Dilft en de Kloosterstraat wordt opnieuw dubbelrichting. De halfopen knip aan het einde van de Boomstraat wordt verwijderd. En de verkeerslichten aan het kruispunt Barelstraat/Absveldstraat worden opnieuw in werking gesteld. Deze ingrepen worden nu voorbereid en gaan in op 15 maart.

Ondertussen blijft het gemeentebestuur verder zoeken naar oplossingen om de verkeersleefbaarheid in het centrum te verbeteren.