2u50

Bornem start met project De Babbellijn

De gemeente Bornem start met het project ‘De Babbellijn’. Het is uitgegroeid uit het project ‘Zeggetis’ dat tijdens de lockdown werd opgestart.

Vijftien vrijwilligers belden toen meer dan 2.000 75-plussers op om een babbeltje te doen. De reacties waren lovend. Veel 75-plussers waren aangenaam verrast door de oprechte interesse. Een aantal vrijwilligers hielden er zelfs vaste ‘belvrienden of -vriendinnen’ aan over waarmee ze nog steeds wekelijks bellen. 

Meer vrijwilligers

‘De Babbellijn’ wil zich niet beperken tot 75-plussers, maar wil iedereen bereiken die nood heeft aan een goed gesprek of een luisterend oor. De concrete start is voorzien voor het najaar van 2020. De ploeg vrijwilligers wordt verder uitgebreid en ze krijgen een opleiding. 

Bornemnaars die mee willen bellen als vrijwilliger of die graag gebeld willen worden, kunnen contact opnemen met het Sociaal Huis.