9u13

Bouwvergunning De Lokery blijft behouden

De bouwvergunning voor het varkensslachthuis De Lokery (Sus Campiniae nv) in Oevel-Westerlo blijft behouden. De vorderingen tot vernietiging van de vergunning, ingesteld door het actiecomité en door het Westelse gemeentebestuur, werden door de Raad voor Vergunningsbetwistingen afgewezen. Het arrest is voor de vele honderden bezwaarindieners vanuit Oevel en Westerlo een zware tegenvaller. Er loopt nog wel een procedure bij de Raad van State tot vernietiging van de milieuvergunning. De actievoerders hopen dat tegen het najaar 2017 ook daar een arrest wordt geveld.