7u55

Brusselsesteenweg in Mechelen krijgt nieuwe vrijliggende fietspaden

Het Agentschap Wegen en Verkeer start maandag 1 maart met de herinrichting van de fietspaden op de Brusselsesteenweg (N1) in Mechelen, tussen de nieuwe tangent aan de Stenenmolenstraat (ter hoogte van Passade) en de Abeelstraat.

In de richting van Mechelen wordt de huidige parkeerstrook heraangelegd als vrijliggend en verhoogd fietspad. Van de huidige 2 rijstroken wordt de rechtse omgevormd tot een parkeerstrook over het hele traject. De snelheid op dit vak wordt tussen de Abeelstraat en de aansluiting met de tangent verlaagdnaar 50 km/uur.

Richting Zemst en oprit E19 worden de rijvakken versmald voor de aanleg van een nieuw vrijliggend en verhoogd fietspad. Het aantal rijstroken en de huidige snelheid van 70 km/uur blijven ongewijzigd.

Hinder en omleidingen

De werken starten op maandag 1 maart en duren ongeveer anderhalve maand. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken wordt er in vier fasen gewerkt waarbij in fase 1 en fase 2 de fietspaden afwisselend in beide rijrichtingen worden heraangelegd. Tijdens deze werken blijft doorgaand verkeer op de Brusselsesteenweg mogelijk, dankzij tijdelijke verkeerslichten ter hoogte van het kruispunt met de Abeelstraat.

In fase 3 en 4 wordt de toplaag van het wegdek vernieuwd. Deze werken worden vooral ‘s nachts en in het weekend uitgevoerd om de hinder voor het verkeer zoveel mogelijk te beperken. De exacte data van deze werken zijn nog niet gekend, maar moeten normaal voor eind april klaar zijn.