18u59

Buren krijgen tijdelijke stiltetuin aan De Zalm in Mechelen

Buren van De Zalm aan de Zoutwerf in Mechelen mogen het steegje en de tuin van het pand tijdelijk gebruiken. Ze mogen er een stilte- en ontmoetingsplek maken. Dat zijn ze met de stad overeengekomen.

Het steegje aan De Zalm ligt er momenteel onverzorgd en verwilderd bij. Daarom vroegen de buurtbewoners, die vaak in een appartement zonder tuin wonen, aan de stad of ze het stukje grond mogen inrichten als ontmoetingsplaats. Omdat het pand De Zalm, waartoe het stukje grond behoort, te koop staat, bedacht de stad een tussenoplossing. De buurtbewoners mogen er tijdelijk een samentuintje en ontmoetingsplek maken. De stad gaat in samenspraak met de gebruikers éénmalig het afval in het steegje opruimen en het nodige groenonderhoud uitvoeren. Zo kan de buurt er direct samenkomen en genieten van de rust.
 
Er wordt een gebruiksovereenkomst opgemaakt met de vertegenwoordigers van de
buurt. Zo mag het steegje alleen overdag gebruiktworden. Alleen ‘zachte’ dagactiviteiten van buurtbewoners zijn er toegelaten. Er mag op geen enkele manier overlast ontstaan. Het poortje dat toegang geeft tot het steegje moet ’s avonds afgesloten worden door de gebruikers. Bij verkoop van het pand stopt de overeenkomst.