18u18

Buurt krijgt inkijk in plannen voor nieuwe Kesselse school

De Kesselaars hebben dit weekend kennis gemaakt met de plannen voor de nieuwe basisschool en het bijhorend landschapspark. In de vallei achter de kerk komen 2 gebouwen. Eentje met 2 bouwlagen voor de kleuterafdeling en de lagere school, afgewerkt met opvallend veel glaspartijen. Er is ook ruimte voor een polyvalent gebouw dat ook zou kunnen gebruikt worden voor buitenschoolse activiteiten. Het geheel komt in een landschapspark dat aansluit op de volkstuintjes . In 2024 moet de school en het park klaar zijn. Kostprijs: 3,5 miljoen euro, waarvan 70 procent wordt gesubsidieerd door Vlaanderen.