9u21

Corona in kleuterschool Ezaart, alleen noodopvang

De kleuterschool Mozawiek van Mol-Ezaart gaat de rest van de week alleen nog noodopvang voorzien. Aan de ouders wordt gevraagd om hun kinderen zoveel mogelijk thuis te houden.

Twee kleuters zijn er besmet met het coronavirus. Omdat één van die kleuters verzorging nodig had van een wondje in de mond, hebben zes kleuterjuffen nauw contact gehad met die kleuter. Zij zijn nu een zogenaamd hoog-risicocontact. Zij moeten alle zes dus in quarantaine.

Met zes juffen die thuis moeten blijven, is het organisatorisch niet haalbaar om de kleuterschool gewoon open te houden. En daarom vraagt de kleuterschool aan de ouders om zoveel mogelijk zelf opvang te voorzien en hun kinderen niet naar school te sturen.

Alleen als het echt niet anders kan, voorziet de school noodopvang. De klasgenootjes van de besmette kleuters moeten sowieso in quarantaine gaan.

Voor de leerlingen van de lagere school verandert er niets. Zij kunnen gewoon naar school blijven komen. Hun lessen gaan gewoon door. Al moeten de ouders wel extra waakzaam en uitkijken dat hun zoon of dochter geen symptomen krijgt.

 

Foto: archiefbeeld