4u53

Corona-sneltesten voor stadspersoneel in Mechelen

De stad Mechelen krijgt de komende 2 weken 100 sneltesten ter beschikking van de Vlaamse overheid. Het gaat om een proefproject. De testen zullen gebruikt worden voor het stadspersoneel dat een hoogrisico-contact heeft gehad. Nu moeten die werknemers in quarantaine en dat zorgt vaak voor een onderbezetting op sommige diensten.

Onder meer personeel dat aan het openbaar domein onderhoud, maar ook gemeenschapswachten en loketbedienden komen in aanmerking voor een sneltest. 

(foto:archief)