20u06

Dakrestauratie voor Sint-Libertuskerk in Nekkerspoel

Het dak van de Sint-Libertuskerk in Mechelen Nekkerspoel is in slechte staat en dringend aan restauratie toe. De stad heeft daarom architect Mark Lauwers een ontwerpopdracht voor de dakrestauratie gegeven.

De Sint-Libertuskerk behoort tot de Catharinaparochie die bestaat uit acht Mechelse kerken. De kerk wordt buiten coronatijden veel gebuikt door de lokale gemeenschap voor religieuze bijeenkomsten. Het renovatiedossier voor de Sint-Libertuskerk doorliep al  een lang traject, maar alleen de torenspits (2011) werd al gerenoveerd. Nu is het de beurt aan het dak. 

De noodzakelijke werken hebben onder meer betrekking op de stalen dakstructuur, de dakbedekking in natuurleien (> 100 jaar oud), de hemelwaterafvoer, de dakaansluitingen met de muren en de muurbekroningen.

De voorlopige kostenraming opgemaakt door de architect bedraagt 819.723 euro. De subsidie van het agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid voor niet beschermde eredienstgebouwen wordt voorlopig geraamd op 225.000 euro. De werken kunnen starten na goedkeuring van het restauratiedossier door het agentschap Binnenlands Bestuur. Dat zal vermoedelijk in 2024 zijn, zodat ze in 2025 klaar zijn.