2u46

Danielle Iwens 5 jaar na de aanslagen: "Die dag is mijn onbezorgd leven gestopt"

In Standpunt blikt Danielle Iwens uit Mechelen samen met Vlaams minister Bart Somers terug op de aanslagen van 5 jaar geleden. Zij roept op tot respect voor de slachtoffers. Op 22 maart 2016 is haar leven voorgoed veranderd. "Je zit op dat moment in vluchtmodus, en dat heeft een blijvende impact. Mijn leven is sindsdien voorgoed anders. Die dag is mijn onbezorgd leven achtergebleven." Vlaams minister Bart Somers wil werk maken van een minder radicale samenleving: "Er zijn andere kanalen om frustraties te uiten dan geweld." Herbekijk Standpunt om 13u30, 17u15 of 23u30.
insluiten