23u11

Defensie houdt vorming en training parachutisten in onze regio

Binnenkort oefent Defensie in onze provincie. Eind deze maand zal de training en vorming van de parachutisten in Herentals en Vorselaar plaatsvinden.

Dropzones in Herentals en Vorselaar

Door de beperkingen die in de ons omringende landen gelden door Covid-19, is Defensie genoodzaakt om militaire oefeningen binnen de landsgrenzen te organiseren. Voor de vorming en training van de parachutisten maakt Defensie gebruik van dropzones in alle provincies.

Voor provincie Antwerpen zijn zo’n 24 dropzones bepaald, waarvan drie in onze regio. Het gaat om het vliegveld Zavelbos in Herentals, het veld achter Hidrodoe in Herentals en het veld aan Vispluk in Vorselaar.

De vorming en training van de parachutisten vindt plaats tussen 31 mei en 24 juni. Omdat Defensie afhankelijk is van de weersomstandigheden zal pas op de dag zelf de locatie worden bepaald. 

(foto: archief)