19u00

Dessel doet kleine aanpassingen om gevaarlijk kruispunt veiliger te maken

De gemeente Dessel heeft enkele aanpassingen gedaan aan de weginfrastructuur op het kruispunt Akkerstraat, Kruisberg, Kuilstraat, Kortestraat. Aanleiding zijn klachten over onveilige verkeerssituaties. Er gebeurden ook regelmatig ongevallen.

De bebouwde kom werd uitgebreid in de Akkerstraat (tot huisnummer 69) en de Kuilstraat (tot huisnummer 10). In beide straten werd ook een bloembak geplaatst om het verkeer af te remmen. Ter hoogte van de verbinding tussen Kuilstraat en Kortestraat werd een betonnen jersey geplaatst.

Met deze aanpassingen wil de gemeente de snelheid aan de haakse bocht verlagen en voorkomen dat er aan te hoge snelheid in en uit de zijstraten wordt gereden.