10u40

Deze maand nog overleg over enkelrichting in Geel-Elsum

Nog deze maand zal de stad een overleg houden met de handelaars en bewoners van Elsum over de invoering van éénrichtingsverkeer. 2 jaar geleden maakte de stad de intentie bekend om van de verbindingsweg tussen het centrum en de ring enkelrichting te maken, maar dat zagen vooral de handelaars niet zitten omdat er dan minder passage zou zijn. Deze maand is er dus een overleg en zou er snel een definitieve beslissing komen.