21u11

Discussie over plannen nieuw fietspad in Dieperstraat in Herselt

In Herselt is er discussie over de heraanleg van de Dieperstraat. De gemeente voert er rioleringswerken uit en er komt ook een nieuw, gescheiden fietspad. Dat fietspad wordt breder en komt verder van de weg te liggen, en dus zijn er onteigeningen nodig. Maar heel wat buurtbewoners zijn het daar niet mee eens. Sommige handelszaken verliezen door de heraanleg van de straat een deel hun parkeerplaatsen.
insluiten