16u54

Dode dennenbomen vlakbij Abdij van Postel worden dit jaar nog gekapt

Het Agentschap voor Natuur en Bos zal dit jaar nog bomen kappen in de Koninklijke schenking in Postel, omdat heel veel jonge dennen er door droogte of een schimmelziekte gestorven zijn. Om de veiligheid langs de wandelpaden te behouden, is het volgens het ANB beter dat de bomen gekapt worden. Jonge loofboompjes krijgen zo bovendien de kans om te groeien en dat zorgt uiteindelijk voor een gevarieerder en gezonder bos. Voor de wandelaars brengen de kappingen geen hinder met zich mee.

Concreet gaat het om het gebied links van de Reuselseweg, als je van Postel richting Reusel rijdt. De grond van dat gebied bestond altijd al uit arme zandgrond en de droogte van de afgelopen jaren heeft de vitaliteit van de dennen doen afnemen. Daar komt dan nog eens bij dat een schimmel zich heeft verspreid tussen de bomen, waardoor vele jonge dennen gestorven zijn. Die worden dit jaar dan ook nog gekapt. Ook tientallen volwassen dennen hebben het niet gehaald, maar enkel de dennen die voor gevaar kunnen zorgen bij het wandelpad worden gekapt.

De takken die het ANG overhoudt, worden op een hoop gelegd. Die hoop kan dan dienen als schuilplaats voor kleine bosdieren. Aan de loofbomen aan de rand van het perceel wordt er trouwens niets gedaan, zodat zij zaadjes kunnen blijven verspreiden.

Foto: archief