18u07

Dode Netearm in Lier al 2 jaar vervuild met afvalwater van gaslei en gasfabriek

De dode Netearm in Lier, een aftakking van de Nete, is vervuild met afvalwater. Volgens oppositiepartij Hart voor de Burger is de stad al twee jaar op de hoogte van de problemen, maar zijn er nog geen stappen ondernomen om het probleem aan te pakken. De oppositie brengt de zaak vanavond op de gemeenteraad.

In 2020 stelde Natuurpunt vast dat het water in deze vijvers, die in verbinding staan met de Netearm in Lier vervuild was. Uit onderzoek bleek dat er afvalwater van de appartementen van de gasfabriek en van 7 huizen aan de Gaslei in de vijvers terecht kwam. Die resultaten werden toen gemeld aan de stad, maar veel werd daar niet mee gedaan, zegt de oppositie. 

Voor de oplossing kijkt de stad nu naar de eigenaars van de 7 huizen op de Gaslei. Zij zouden een extra pomp moeten installeren die rond de 44 000 euro zou kosten. Volgens Marcel Taelman ligt de oorzaak niet alleen bij hen en dus zouden zij er ook niet alleen voor moeten opdraaien. Hart Voor de Burger wil dat de stad een oplossing biedt en liefst zo snel mogelijk. Want de vijvers staan dus in verbinding met de Netearm. En zo komt het vervuilde water ook daarin terecht. 

Bij het stadsbestuur krijgen we vandaag niemand te pakken voor een reactie. Want de schepenen zitten momenteel in begrotingsgesprekken. Maar vanavond wordt het dossier wel besproken op de gemeenteraad.