8u31

Drie bedreigde Noordelijke kaalkopibissen geboren in ZOO Planckendael

Begin juni braken drie Noordelijke kaalkopibissen uit hun ei in ZOO Planckendael in Mechelen. De kuikens zijn belangrijk voor de totale populatie, want ze zijn met uitsterven bedreigd. De vogels werden meteen geringd en gaven een pluimpje af voor een DNA-analyse en geslachtsbepaling.

Kopje nog niet kaal

De kuikens zitten in hun doorwandelvolière waar de verzorgers hen goed in de gaten kunnen houden. Zij merken dat de jongen nog niet lijken op hun ouders. Hun kopje is nog niet kaal en van een zwarte kuif en kraag is nog geen sprake. Ook hun snavel is nog niet krom genoeg om insecten, larven en wormpjes op te pikken.

Met uitsterven bedreigd

Vroeger kwamen kaalkopibissen wel in Europa voor in vooral de Alpen, in Italië, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en Spanje. Nog 250 volwassen dieren blijven over in kolonies in Marokko, Turkije en Syrië. 

Door onder andere de intensieve jacht is de kaalkopibis erg zeldzaam geworden. Hun nestplaatsen verdwijnen en hun leefgebied wordt alsmaar kleiner. 

Daarom neemt ZOO Planckendael deel aan het Europees kweekprogramma om deze soort te behouden. Met de geboorte van deze drie kaalkopibissen zijn alvast goed op weg.

 

FOTO: ZOO Planckendael