3u24

Drie bedrijven opnieuw tegen de lamp bij controle sociale inspectie en politie

Begin juli deed de politiezone Klein-Brabant samen met de sociale inspectie in vier bedrijven controles. Het ging om een gerichte hercontrole. Deze bedrijven werden immers in het verleden al op inbreuken betrapt. Deze keer was slechts één van de vier in orde. Tegenover de andere werd er een PV opgemaakt. In totaal werden negen inbreuken vastgesteld. Er ontbraken onder meer schriftelijke overeenkomsten voor de tewerkstelling van studenten en bekendmaking van een variabel deeltijds werkrooster op de plaats van tewerkstelling. Daarnaast waren er ook geen of geen correcte aangiftes bij de RSZ bij indiensttreding van een werknemer. Politie en sociale inspectie blijven regelmatig controles en hercontroles uitvoeren.