8u36

Eerste fietschips verdeeld in Mechelen

In Mechelen zijn de eerste chips uitgedeeld tegen fietsdiefstallen. Het zendertje wordt ingebouwd in de fiets en via het ANPR-cameranetwerk van de politiezone en kan na een diefstal kan de fiets zo getraceerd worden. Eind vorig jaar werd het idee gelanceerd en de Mechelaars gingen massaal in op het aanbod. 2200 mensen dienden een aanvraag in, voor in totaal bijna 4500 zendertjes. Woensdag is er een eerste informatiesessie.