12u10

Eerste inburgeringscontracten getekend door nieuwe Lierenaars

In Lier hebben de eerste anderstalige nieuwkomers hun inburgeringscontract getekend. Dat is een contract waarin ze beloven om alle nodige stappen van het inburgeringstraject te doorlopen. Dat traject is door Vlaams minister van inburgering Bart Somers hervormd. Nieuwkomers krijgen voortaan ook een buddy die hen begeleidt.
insluiten