13u22

Eerste prikken buiten vaccinatiecentrum Mol op 6 en 7 januari

De eerste week van januari gaat de eerstelijnszone Baldemore een eerste keer buiten het vaccinatiecentrum in Mol prikken zetten. 2000 medewerkers van het Studiecentrum voor Kernenergie, Belgoprocess en de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek zullen dan hun boostervaccin krijgen.

De arbeidsgeneeskundige dienst van de bedrijven organiseert de vaccinatie. Het gaat om een pilootproject waarmee Vlaanderen bekijkt hoe de vaccinaties in de toekomst kunnen gebeuren buiten het vaccinatiecentrum. De vaccins die gebruikt worden zijn extra vaccins, zodat er in de eerstelijnszone meer inwoners sneller zullen worden uitgenodigd voor hun boosterprik.