22u16

Eindejaarsactie Bonheiden aangekondigd en meteen geschrapt

Er is commotie over de eindejaarsactie in Bonheiden. Die werd aangekondigd en dezelfde dag nog geannuleerd. De gemeente vindt het niet opportuun om de actie, waarbij klanten prijzen kunnen winnen als ze lokaal shoppen, te laten doorgaan. Want een derde van de handelszaken, kappers bijvoorbeeld of restaurants, kan er niet van profiteren De oppositie begrijpt de beslissing van het gemeentebestuur niet, en stelt een alternatieve cadeaubon voor om de gesloten handelszaken te compenseren.
insluiten