0u42

Enkel nog essentieel bezoek in Kempense ziekenhuizen

De bezoekersregeling van de ZNK-ziekenhuizen in Geel, Herentals, Mol en Turnhout wordt opnieuw aangepast. Om het risico op de verspreiding van het coronavirus in de ziekenhuizen te beperken, zijn niet-essentiële bezoekers voorlopig niet langer welkom. De regeling gaat in vanaf woensdag 4 november.

Op pediatrie blijven de ouders wel welkom, net als de partner op materniteit. Ook palliatieve patiënten mogen beperkt bezoek blijven ontvangen. Deze regeling geldt voor de vier Kempense ziekenhuizen.
De coronacrisis slaat harder toe dan ooit en zet ziekenhuismedewerkers onder  zware druk. Zo komt er voor de medewerkers letterlijk tijd en ruimte vrij om op een veilige manier bezoek te organiseren voor wie het écht nodig heeft.  

Dergelijk essentieel bezoek is beperkt tot:
•           Ouders die op bezoek komen bij een ziek kind.
•           Partners op de materniteit.
•           Patiënten die palliatieve zorgen krijgen of stervend zijn.
•           Patiënten waarvan de arts zélf en steeds samen met de hoofdarts beslist dat een bezoek onontbeerlijk is voor het welzijn van de patiënt. 

Iedereen die onder deze uitzonderingen valt, krijgt van onze ziekenhuizen een beperkte toegang. Elke patiënt die onder de uitzonderingen valt, kan maar één bezoeker per dag krijgen, bij voorkeur steeds dezelfde persoon. Enkel kinderen mogen beide ouders op bezoek krijgen. Het bezoek is tevens sterk beperkt in de tijd. 

De praktische werking om als bezoeker toegang te krijgen verschilt (beperkt) per ziekenhuis (toegangspasje of via QR-code). Meer info hierover wordt tijdig op de websites van de ziekenhuizen geplaatst.

De ziekenhuizen roepen daarnaast op om telefonisch contact te houden met de patiënt of te videobellen via allerlei mogelijke toepassingen. Laat de patiënt weten dat men niet op bezoek komt, voor zijn eigen veiligheid en voor de veiligheid van de mensen die voor hem/haar zorgen.

Als iedereen zich aan deze maatregelen houdt, willen de ziekenhuizen zich engageren om essentieel bezoek onder alle omstandigheden te garanderen.

Deze afspraken naleven betekent voor alle zorgverleners én patiënten een stille en tegelijkertijd toch oorverdovende blijk van appreciatie voor hun haast bovenmenselijke inspanningen.